Opdracht

Categorie Overig

< Terug naar overzicht

Aankoper vastgoed0 reacties

Status: Gesloten
Datum plaatsing: 23/11/2020
Op locatie: Ja, - Limburg - België
Termijn van uitvoering: 1 jaar
Omschrijving:

Als Land Acquisition Officer / Aankoper vastgoed bestaat jouw takenpakket uit: In voorbereiding van de onderhandelingen doe je een plaatsbezoek. Je krijgt de nodige informatie mbt de infrastructuurwerken en worden jou de nodige contacten en achtergrondinfo bezorgd. De methodiek van onderhandelingen en de schattingen wordt besproken met de klant en dient je goedkeuring voor te krijgen. Het schattingsverslag, basis van de aanbieding onteigeningsvergoeding, zal worden voorgelegd en nagekeken worden door de klant. In een eerste onderhandelingsronde wordt mondeling een voorstel van onteigeningsvergoeding besproken en voorgesteld aan de te onteigenen partijen. Zo nodig worden de opmerkingen en aanvullingen die onteigenden naar voor brengen meegenomen naar een aanpassing in + of – van de schatting en opnieuw besproken met de klant De onderhandelingen voor aankoop gebeuren steeds op prijsramingen inclusief de onteigeningsvergoedingen. Voor de onderhandelingen in “tijdelijk gebruik terreinen” zal de huurprijs en de overeenkomst bepaald worden. Je rapporteert elke 2 weken aan de coördinator onteigeningen als aan de verantwoordelijke van het aankoopcomité. Je kan rekenen op juridische en technische back-up bij de klant. Nazicht en opvraging van eigendomstitels, aanvragen tot precadastratie van deelplannen, assistentie bij info vergaderingen, opzoekingen bij notarissen, …. Kunnen door jou uitgevoerd worden. Profiel: Je hebt minstens 5 jaar ervaring met onteigeningen en/of aankoop vastgoed Je bent bij voorkeur een landmeter-expert en vertrouwd met alle juridische en technische geplogenheden die bij vastgoedtransacties aan de orde zijn. Je sterke onderhandelings-skills om tot een wederzijds gedragen overeenkomst te kunnen komen. En dit rekening houdend met het delicate karakter van deze onderhandelingen en de nodige privacy te bewaren. Je hebt zeer goede kennis van Nederlands.