Opdracht

Categorie Bouw & Architectuur

< Terug naar overzicht

Architect / Ruimtelijk Expert0 reacties

Status: Gesloten
Datum plaatsing: 28/01/2020
Op locatie: Ja, -
Termijn van uitvoering: 6 maand
Omschrijving: Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van masterplannen waarbij je het potentieel van gebouwen en ruimtes in kaart brengt. Je werkt diverse scenario's uit op ruimtelijk, technisch en financieel vlak voor sites, gebouwen en werkplekken. Je werkt accommodatiestudies uit voor het volledige patrimonium van een klant d.m.v. het analyseren van de staat, bezetting, kosten, locatie, ... enerzijds en door het in kaart brengen van potentiële toekomstscenario's anderzijds. Je voert haalbaarheidsstudies uit waarbij je het herontwikkelingspotentieel van een gebouw of site in kaart brengt. Je bepaalt mee welke werken en veranderingen nodig zijn om een bepaald programma te huisvesten. Je werkt het ruimtelijk beleid voor een site uit met inbegrip van mobiliteit, klimaat, duurzaamheid, energie, groen, ... Je werkt strategische visies uit m.b.t. ruimtelijke (her)ontwikkeling en formuleert aanbevelingen en actiepunten. Je vertaalt beleidsplannen naar strategische en operationele doelstellingen in een meerjarenplanning of roadmap. Als Project Manager ben je verantwoordelijk voor de volledige coördinatie van een project. Je kijkt toe op een kwalitatieve uitvoering waarbij een correcte planning en budgetopvolging onontbeerlijk zijn. Je expertise, ervaring en oplossingen vertaal je in offertes en presentaties.