Opdracht

Categorie Overig

< Terug naar overzicht

Expert Vergunningen (regio Brugge)0 reacties

Status: Gesloten
Datum plaatsing: 14/09/2018
Op locatie: Ja, - West-Vlaanderen - België
Termijn van uitvoering: 3 maanden
Omschrijving:

- Binnen de dienst vergunningen behandel je de omgevingsvergunningsdossiers. - Jouw taak is om de dossiers inhoudelijk te beoordelen en een advies uit te brengen. Het is de deputatie die uiteindelijk een beslissing neemt en dit op basis van het opgestelde verslag. - Je waakt er over dat alle elementen in het dossier behandeld en beoordeeld zijn (zoals verordeningen, toegankelijkheid, watertoets,…). - Het project moet getoetst worden aan de relevante wetgeving en reglementen maar ook aan de goede ruimtelijke ordening. Een een helder en duidelijk verslag zal worden opgemaakt hierbij is jouw takenpakket: o Voorstellen doen inzake opmaak reglementering en procedures o Onderzoek uitvoeren op basis van de reglementering o Opvolgen van alle procedures in het kader van het dossier o Inwinnen van informatie noodzakelijk voor de afhandeling o Verzamelen en invullen van noodzakelijke documenten o Rapporteren over de stand van zaken aan alle betrokkenen Profiel: - Goede kennis van de maatschappelijke context en evolutie op het werkterrein - Basisinzicht in de structuur van het provinciebestuur, provinciedecreet en de logistieke werkomstandigheden - Goede kennis van de stedenbouwwetgeving (decreten en uitvoeringsbesluiten) - Basiskennis van de globale wetgeving omgevingsvergunning (decreet en uitvoeringsbesluiten) -Kennis van modellen van overheidsmanagement en –organisatie Aanbod: - Part-time opdracht van minstens 3 maanden (verlenging mogelijk)